โลโก้เว็บไซต์ 2020-12-08 | สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2020-12-08

การถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะวิชาการ และวิชาชีพของตัวแทนศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อังคาร 8 ธันวาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

การถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะวิชาการ และวิชาชีพของตัวแทนศิษย์เก่า โดยคุณกู้เกียรติ ประภัสระกูล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดทำโดย สมาคมศิษย์เก่าฯ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา