โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญรับชม...Live Steram โครงการบริการเพื่อพัฒนาอาชีพ | สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญรับชม...Live Steram โครงการบริการเพื่อพัฒนาอาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 มีนาคม 2562 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หัวข้อ "ความปลอดภัยในการทำงานยุคศตวรรษที่ ๒๑"
(Occupation health and safety in 21th century)
นายช่างโครงการบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2561
ณ ห้อง Knowledge theater สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดำเนินงานโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลล้านนา

ชมถ่ายทอดสด Click
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา