โลโก้เว็บไซต์ เลี้ยงสังสรร์บ้านกร่าง | สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เลี้ยงสังสรร์บ้านกร่าง

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 5 ธันวาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาชมรมศิษย์เก่าบ้านกร่าง เลี้ยงสังสรรค์บ้านกร่าง ๗ สัมพันธ์
คุณธงชัย พุ่มพวง ประธานรุ่น 7 บ้านกร่าง วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน ชมรมศิษย์เก่าบ้านกร่างจัดกิจกรรมสังสรรค์กับเพื่อนๆ กร่าง 7 สัมพันธ์ ณ. รีสอร์ทอุบลศรี อ.นครไทย จ.พิษณุโลก บรรยากาศเต็มไปด้วยควา...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา